Bengkel Chromebook

LDP berbentuk Bengkel Penggunaan Chromebook untuk semua guru SMK. St. Mark telah diadakan pada 1 Mac 2014. Bengkel telah dikendalikan oleh guru-guru ICT SMK. St. Mark dan diketuai oleh En. Chander Segar Pillay A/L Ramachandren. Antara kandungan Bengkel Chromebook ialah :

  • Pengenalan kepada Chromebook dan komponennya
  • Tatacara pemasangan chromebook dan komponennya
  • Google Apps
  • Aplikasi Google Apps dengan Frog VLE.

 

  • |