Hal Ehwal Murid

Panduan Peraturan Sekolah

JAWATANKUASA INDUK HEM

Pengerusi En Murugan A/L Muniandy (Pengetua)
Timbalan Pengerusi Pn. Tan Beng Keok (PK HEM)
Naib Pengerusi Pn. Siti Zawiyah binti Mohamud (PK Pentadbiran)
En. Pathmanathan A/L Suppiah (PK Kokurikulum)
En. Yu Song (PK Penyelia Petang)
Setiausaha Cik Ng Sim Hoon
Pen. Setiausaha 1 Pn. Nur Zalini Binti Mat Yusof
Pen Setiausaha 2 Pn. Noryusnida Binti Mohd Yusop
AJK Semua Guru Kanan                                                         Semua Setiausaha J/K Unit Kecil Hem
Semua Penyelaras Tingkatan
Semua Penyelaras Tugas-tugas Khas