Visi dan Misi

VISI

SMK. St. Mark Menjadi sebuah institusi yang berkualiti dalam semua aspek perkhidmatan pendidikan

MISI

SMK. St. Mark komited dalam menyediakan pendidikan berkualiti bagi melahirkan individu yang berpengetahuan, berkemahiran, seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dan berpotensi untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, sahsiah dan kokurikulum serta berupaya menyumbang kepada kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan negara secara berterusan